O metodách v NDT

Defektoskopie, čili nedestruktivní testování (NDT) je souhrným označením metod, díky kterým jsme schopni odhalit skryté vady, praskliny a jiné defekty na výrobcích a materiálech, a to bez jakéhokoliv poškození.

Metody nedestruktivního testování se využívají napříč celým průmyslem, ale pro každou aplikaci se hodí specifická metoda, specifická defektoskopická pomůcka.

V případě, kdy si nejste zcela jisti volbou vhodné NDT metody pro vaší specifickou aplikaci, nás neváhejte kontaktovat, rádi vám s výběrem pomůžeme a v mnohých případech jsme schopni sestavit kontrolní systém na míru.

Rentgenová kontrola

je určena pro kontrolu vnitřních trhlin. Umožňuje dobrou vizualici vnitřních necelistvostí.

 

Rentgenová kontrola se používá nejen v těžkém průmyslu pro kontrolu vad materiálů např. v automobilovém průmyslu (pro kontrolu odlitků a svarů), ale také v umění, archeologii a muzeích (pro kontrolu obrazů, artefaktů a jiných uměleckých děl), v bezpečnostních složkách (pro kontrolu podezřelých zavazadel, detekci výbušnin), a třeba také v potravinářství (pro kontrolu, zda se v produktech nebo v baleních nenacházejí cizorodé předměty) apod.

Kontrola vad ultrazvukem

slouží především ke zjišťování vnitřních vad v materiálu.

Metoda využívá fyzikálního jevu - odrazu ultrazvukové vlny od jiného akustického prostředí.

Ultrazvuková kontrola dokáže indikovat různé vady vzniklé při výrobě (zdvojeniny, lunkry, póry, neprůvary, vměstky) i vady vzniklé nadměrným zatížením (trhliny).

Při zkoušce se používá přenosný digitální ultrazvukový přístroj a přímé nebo úhlové sondy různých frekvencí a velikostí piezoelektrického měniče.

Akustická rezonance

Kontrola vnitřních i povrchových vad pomocí automatizované kontroly akustické rezonance.

Princip metody spočívá v tom, že každý výrobek má řadu svých jedinečných rezonančních frekvencí. V případě změny rozměru, materiálu, ale i např. vlivem trhliny, lunkru, vměstku, se tyto rezonanční frekvence změní. Změní svojí polohu, mohou zcela zmizet a mohou vzniknout nové.

Kapilární metody

Kapilární zkoušky jsou velmi spolehlivé zkušební metody určené k přesné lokalizaci i těch nejmenších porušení povrchu nejrůznějších materiálů.

 

Zkoušení povrchových vad materiálu pomocí kapilárních zkoušek má své uplatnění převážně při kontrole svarů, odlitků, při výrobě lodí, letadel, nádrží atd.

Magnetická metoda

Magnetická metoda je určena výhradně pro lokalizaci vad vystupujících na povrch u feromagnetických materiálů.

 

Při zmagnetování stejnosměrným nebo střídavým polem a nanesení feromagnetického prášku se tento soustředí v místě největšího gradientu pole. Právě místa s největším gradientem jsou místa, kde je materiál přerušen trhlinou.

 

Často je magnetický prášek součástí suspenze, která je fluorescenční. Po zmagnetování a nanesení fluorescenční feromagnetické suspenze jsou pod UV lampu trhliny okamžitě viditelné.

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti zásadně nepatří mezi nedestruktivní metody kontroly materiálu, mezi základní požadavky při měření tvrdosti je minimální porušení základního materiálu. Tzn. měření s co nejmenší zatěžovací silou. V těchto případech se však výrazně zvyšuje vliv kvality povrchu.

 

Současný vývoj mikroelektroniky umožňuje další rozvoj nyní používaných metod a vznik metod nových. Mezi jednu z nových metod patří tzv. metoda TIV (Through Indenter Viewing), což volně přeloženo znamená pohled "skrz" diamant.

Vířivo-proudá technika

Metoda vířivých proudů je vhodná k lokalizaci povrchových vad. V omezené míře lze lokalizovat i vady těsně pod povrchem.

 

Střídavé pole indukuje v materiálu vířivé proudy kde vzniká nové magnetické pole s opačnou fází. Výsledné pole je dáno vektorovým součtem obou signálů. Vybuzené pole vířivých proudů v materiálu velice silně ovlivňují povrchové trhliny. Výsledné pole je nejčastěji zobrazeno v polárních souřadnicích vektorem. Velikost a fáze vektoru je úměrná tvaru a velikosti vady.

 

Velkou výhodou je možnost automatizace této kontroly.

Prozařování izotopy

Prozařování izotopy se vedle klasické rentgenové kontroly používá především tam, kde z technických důvodů nelze použít rentgen (rozměry, napájení atd).


Zásadně vzhledem k vyššímu energetickému spektru izotopů je rozlišení proti rentgenu menší. Mezi výhody patří nižší pořizovací cena rentgenu, avšak vzhledem k poločasu rozpadu zářičů je dražší provoz. Větší jsou také náklady z důvodu zajištění bezpečnosti včetně legislativy.

Měření tloušťky

Pro měření tloušťky materiálů, korozních úbytků, mezioperačních kontrolách, vstupních a výstupních kontrolách apod. se používají přenosné ultrazvukové tloušťkoměry.

 

Ultrazvukové tloušťkoměry používají ultrazvukovou odrazovou metodu a celou řadu různých typů sond jak jednoduchých tak dvojitých různých frekvencí. Nabídka sond je široká, aby pokryla velkou většinu průmyslových aplikací. Pro aplikace s vysokými teplotami lze s úspěchem použít například přístroj NKD19, jehož sonda může měřit až do 720 stupňů Celsia.

Měření tloušťky vrstev

Jedná se zejména o měření tloušťky barvy, Zn, Cr nebo jiných vrstev na magnetických nebo barevných kovech.

 

NDT přístroje určené pro měření tloušťky vrstev jsou velmi rozšířené zejména pro svoji relativně nízkou cenu, snadné použití, vysokou přesnost měření a vysokou spolehlivost.

 

Princip využívá fyzikální rozdíl mezi vlastnostmi základního materiálu a vrstvy (magnetický podklad a nemagnetická vrstva nebo elektricky vodivý podklad a nevodivá vrstva).

Kontrola netěsnosti

Poprvé v historii má průmysl bezpečné, přesné a přitom jednoduché řešení pro testování netěsností v těch nejnáročnějších podmínkách včetně prostor s nebezpečím výbuchu.

Aplikace: kontrola chladících systémů, kontrola vodotěsnosti, kontrola svařovaných spojů, atd. Detektory hélia řady 900 se pak používají především ve farmaceutickém průmyslu ke kontrole balení s léky nebo zdravotnickými potřebami.


Novinky

Úprava otevíracích hodin 23.12.2022 - 1.1. 2023

Úprava otevíracích hodin 23.12.2022 - 1.1. 2023

Vážení zákazníci a obchodní partneři, rádi bychom Vás informovali o změně otevíracích hodin ve dnech 23.12.2022 - 1.1. 2023. V tomto termínu bude provozovna firmy Testima v Brandýse nad Labem zavřená.

Archiv novinek


  • Husova 353/6, 250 01 Brandýs nad Labem 
  • +420 311 249 523

Zobrazit mapu

© 2024, TESTIMA, spol. s. r.o. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑