Prohlášení o politice kvality kalibrační laboratoře Testima

                                         

            Cílem politiky kvality kalibrační laboratoře je respektování požadavků zákazníků v oboru kalibrace co do kvality, rychlosti a profesionality této služby.

Vedení kalibrační laboratoře se zavazuje dosáhnout v oblasti kvality těchto cílů:

 • nestranností, věrohodností, objektivitou a přesným dodržováním postupů uvedených v dokumentaci systému managementu (dále jen SM) docílit předpokladů k uznání vystupovat jako nezávislá kompetentní laboratoř pro provádění kalibrací
 • vedení společnosti nebude ovlivňovat výsledky zkoušek a na pracovnících laboratoře nebude vyžadována činnost, která by mohla zpochybnit jejich nestrannost a nezávislost; vedení KL zamezí všem neoprávněným zásahům, které by je mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit
 • přesvědčit zákazníky o vysoké úrovni a efektivnosti prováděných kalibrací a spolupracovat s nimi během celého procesu realizace zakázky
 • trvale zachovávat věrohodnost a integritu SM, a to i v případě zavádění změn SM
 • dodržovat platné normy a předpisy pro kalibrační laboratoře a metrologii, a tím trvale posilovat důvěryhodnost a nestrannost kalibrační laboratoře
 • dodržovat všechny závazky vyplývající z akreditace ČIA
 • nebudou činěna žádná rozhodnutí, která by jakýmkoliv způsobem mohla ovlivnit samostatnost, nestrannost a nezávislost kalibrační laboratoře
 • vytvářet předpoklady pro zvyšování odborné způsobilosti a rozvoj kompetencí pracovníků
 • trvale vytvářet předpoklady a podmínky pro to, aby personální a technické vybavení laboratoře bylo stále v souladu s deklarovaným rozsahem SM, zlepšovalo jeho efektivitu a zajišťovalo konzistentní laboratorní činnost s její předpokládanou kvalitou podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025

Pracovníci kalibrační laboratoře chápou důležitost a zavazují se k:

 • nutnosti dokonalého seznámení se s dokumentací SM, uplatňování politiky kvality a k dodržování všech norem, kterými se řídí práce kalibračních laboratoří
 • poskytnutí aktivní účasti na vzdělávacích akcích z oboru metrologie a kalibrace
 • práci na neustálém zlepšování své kalibrační činnosti, v rámci svých odpovědností budou navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování SM, jak v oblasti kvality, tak v oblasti odborné způsobilosti a budou upozorňovat na odchylky od SM, rizika a podezření vzniku neshodné práce
 • ochraně důvěrných informací, vlastnických práv zákazníků a nestrannosti
 • neúčasti na jakýchkoliv činnostech, které by mohly snížit důvěru v jejich způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost
 • dodržování bezpečnostních předpisů a udržování pořádku na pracovišti
 • ztotožnění se s podmínkami akreditace
 • dodržování stanovené politiky kvality pro všechny pracovníky laboratoře.


 • Husova 353/6, 250 01 Brandýs nad Labem 
 • +420 311 249 523

Zobrazit mapu

© 2023, TESTIMA, spol. s. r.o. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑